Home

In de Algemene Ledenvergadering van 11 juli jl. is het definitieve besluit gevallen dat DV Intense ophoudt te bestaan.

Voor de leden betekent dit, dat het lidmaatschap per direct automatisch is stopgezet en er geen lessen meer worden verzorgd door Intense. Alle leden zijn inmiddels uitgeschreven bij de KNGU.


Vanaf 1 november 2017 zal de website van Intense -in liquidatie- niet meer beschikbaar zijn, met als gevolg dat de foto’s vanaf dan ook niet meer te downloaden zijn. Tevens zal ook de Facebookpagina sluiten m.i.v. 1 november.


We kunnen samen terugkijken op een succesvolle vereniging en een waardevolle afsluiting van het seizoen in de vorm van  de knappe prestaties op het NK,  de onderlinge wedstrijden inclusief traktatie en een gezellig eindfeest.

Het voormalig bestuur wil de leiding en alle leden hartelijk bedanken voor het vertrouwen en wenst iedereen een sportieve en gezonde toekomst toe. 

 

Dansvereniging Intense kan niet zonder de steun van haar sponsoren: 

 

 JanninkKolkmanTK WebdesignWeghorst